Pentuvälitys

Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostussuositukset

voimassa 1.7.2018 alkaen

SIC ry:n suosituksen mukaan tulisi kaikkien jalostukseen käytettävien koirien täyttää seuraavat jalostuksen vähimmäisvaatimukset:

 • Yhdistelmän sukusiitosaste on pienempi kuin 6,25 % (5 polvella laskettuna).
 • Yhdistelmä ei ole uusintayhdistelmä.
 • Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk:n ikäinen ja korkeintaan 8-vuotias.
 • Uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta, joka kirjattu italianvinttikoirien PEVISA ohjelmaan ajalle 1.7.2018-31.12.2021. Poikkeuksena ulkomaalaiset urokset, joilta ei vaadita silmä- tai polvitarkastusta. Silmätarkastus ei saa olla 12kk vanhempi astutushetkellä. Polvitarkastuksissa noudatetaan Kennelliiton säädöksiä:
  • Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk
  • Koiran polvitulos on voimassa pysyvästi, mikäli se annetaan kolme vuotta täyttäneelle koiralle
  • Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tulee uusia kahden vuoden kuluessa lausunnon saamisesta, mikäli koiralle tarvitaan voimassaoleva lausunto.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen ja hyväksytty näyttelytulos sekä mielellään (ei pakollinen) näyttöä juoksutaipumuksista.
 • Vanhemmat eivät saa osoittaa aggressiivisuutta tai arkuutta.
 • Sairaita tai viallisia koiria ei saa käyttää jalostukseen (lukuunottamatta lasiaisenrappeumaa ja lieviä silmäsairauksia). Vanhempien tulee olla kaikin puolin terveitä eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa samoja perinnöllisiä sairauksia.
 • Koiraa, jonka raaja on katkennut, ei tule käyttää jalostukseen kuin poikkeustapauksissa ja tällöin tulee yhdistelmässä käyttää koiraa, jolla ei ole katkennut raaja.
 • Vakavampia sairauksia (katarakta, PRA, linssiluksaatio, PHTVL/PHPV asteet 2-6, gRD & tRD, iris coloboma) sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen ja lievempien silmäsairauksien (ylimääräiset ripset, PHTVL/PHPV aste 1, PPM, mRD-multifokaali) osalta ei suositella yhdistettäväksi koiria, joilla on sama diagnoosi.
 • Lasiaisenrappeuman osalta kahden yli neljä (4) -vuotiaan lasiaisenrappeumaa sairastavan koiran yhdistäminen on toistaiseksi sallittua. Alle 4-vuotiaita koiria käytettäessä vähintään toisen vanhemman silmät tulee olla puhtaat.
 • Suositellaan, että koiraa, jolla on polvilausuntojen yhteenlaskettu tulos 2 tai enemmän, ei käytetä jalostukseen.
 • Suositellaan, että vanhemmilta otetaan ennen astutusta hammaskiilteen vajaakehitys –geenitesti eikä geenin kantajia yhdistetä.
 • Lisäksi suositellaan, että yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärä on 5 % yhden koirasukupolven aikana

Huom! Jalostukseen käytettävältä ulkomaalaiselta urokselta (=ulkomailla asuva ja ulkomaalaisen omistama uros) ei vaadita pentuvälitystä varten virallista silmä- ja polvitarkastuslausuntoa. (SICin hallituksen päätös 1/2014)

Pentuvälityksen lomakkeet löydät lomakelistasta.

Syntyneet

Pikkuneidin

Syntynyt 2.4.2019.

Kolme urosta: kaksi kermaa ja yksi harmaa. Kaksi pentua vapaana harrastavaan kotiin.

Tiedustelut: Kitte Lampola, Tampere, 040 8474898, pikkuneidin@gmail.com

Isällä tai emällä ei ole jalan murtumia.

HUOM! Yhdistelmä täyttää jalostussuositukset kaikilta osin.

Isä: FI MVA SE MVA EE MVA LV MVA TLNW-19 Monanna Republic Very Valentino

s. 26.7.2016 (2 v 6 kk)

 • Silmät:
  • Lasiaisen rappeuma, lievä (21.1.2019)
  • Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (16.11.2017)
 • Polvet:
  • 0/0 (16.11.2017)
 • Näyttelytulos: MVA
 • Koetulos: –
 • Muuta
  • Auskultaatiotutkimus, ei sivuääntä (16.11.2017)

Emä: FI MVA EE MVA Pikkuneidin Little Miss Perfect

s. 23.2.2015 (3 v 11 kk)

 • Silmät:
  • Distichiasis, lievä (30.7.2018)
  • Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (20.9.2016)
 • Polvet:
  • 0/0 (30.7.2018)
  • 0/0 (20.9.2016)
 • Näyttelytulos: MVA
 • Koetulos: Maastojuoksu 212p
 • Muuta: –

Astutettu

Ei astutuksia

Suunnitteilla

Ei pentusuunnitelmia

Etsii uutta kotia

Ei uutta kotia etsiviä koiria