Terveys ja jalostus

Jalostuksen tavoiteohjelma etnankoirille 2018-2022

Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on koottu tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Siitä saatavasta tiedosta hyötyy niin kokenut harrastaja kuin vasta koiran hankintaa suunnitteleva.

Etnankoirien jalostuksen tavoiteohjelmaa työstää tällä hetkellä jalostustoimikunta sekä Ville Niemi, Elina Karlsson, Maria Ketola ja Saralotta Engblom.

Terveyskyselyn tulokset

Joka kolmas vuosi tehtävillä terveyskyselyillä kartoitetaan etnankoirilla esiintyviä sairauksia ja niiden yleisyyttä. Vuoden 2016 terveyskyselyn tuloksiin pääset tästä.

Yhdistyksen tukemat terveystarkastukset

Yhdistys tukee jäsenten koirilleen teettämiä virallisia silmä- ja polvitarkastuksia sekä italianvinttikoirien rotuspesifisiä geenitestejä kymmenellä eurolla tarkastusta kohden seuraavien ehtojen mukaisesti:

Alle 8-vuotiaat koirat:

  • Jokaisesta silmätarkastuksesta saa 10 euron hyvityksen.
  • Yhdistys korvaa 10 euroa koiran ensimmäisestä polvitarkastuksesta riippumatta siitä, minkä ikäisenä koiralle tehdään ensimmäinen tarkastus. Yhdestä uusintatarkastuksesta korvataan 10 euroa, kun se tehdään koiran täytettyä kolme vuotta.
  • Terveystarkastustuloksen tulee näkyä Kennelliiton jalostustietokannassa.
  • Hyvitys maksetaan kuittia vastaan yhdistyksen jäsenelle, joka on ollut terveystarkastuksessa käyneen koiran omistaja tarkastushetkellä.
  • Italianvinttikoirien rotuspesifisistä geenitesteistä saa 10 euron hyvityksen. Geenitestejä on kolme: PRA-, glaukooma- ja kiilteenpuutos –testit. Uuteen MyDogDNA® -testiin sisältyy italianvinttikoirien rotuspesifinen hammaskiilteen puutos (amelogenesis imperfecta) -geenitesti, joten mikäli profiili on julkinen, saa myös siitä 10 euron hyvityksen.

Terveystarkastuksen jälkeen lähetä maksukuitti, koiran tiedot, linkki Kennelliiton jalostustietokannassa näkyvään terveystulokseen sekä tilinumerosi IBAN-muodossa yhdistyksen jäsensihteerille osoitteeseen jasensihteeri@sic.fi. Korvausten hakemiselle ei ole aikarajaa, joten voit hakea korvauksia myös vanhoista terveystarkastuksista.

Yhdistys kannustaa jäseniään viemään myös kotikoiriaan, joita ei käytetä jalostukseen, kyseisiin tarkastuksiin, jotta saisimme kerättyä laajemmin tietoa rotujen ja yksilöiden terveyden kehityksestä sekä tukeaksemme sairauksiin liittyvää tutkimustyötä.

Julkinen terveyslistaus

SIC ry:n jalostustoimikunta kokoaa sivuilla julkaistavaan julkiseen listaukseen tietoa yhdistyksen rotujen sairauksista (esimerkiksi epilepsia, allergia tai atopia, sydänsairaus, patellaluksaatio, häntämutka, parodontiitti, jalkojenmurtumat) ja muista vioista (esimerkiksi kives- tai purentavika). Lisäksi listauksessa on tiedot MyDogDNA-testatuista koirista passinnumeroineen sekä italianvinttikoirien rotuspesifiset geenitestitulokset (kiilteenpuutos-, glaukooma- ja PRA-geenitestit).

Jos sinun omistuksessasi on sairastunut koira ja haluat diagnoosin julkiseksi, täytä tämä lomake. Lomakkeeseen liitetään skannattu eläinlääkärintodistus/-kuitti sairaudesta, josta käy ilmi diagnoosi, sekä pyydetyt lisätiedot. Kives- ja purentavikaan ei vaadita eläinlääkärin lausuntoa. Lisäksi voit ilmoittaa lomakkeella MyDogDNA-testatun koirasi passin numeron tai geenitestin tuloksen (toistaiseksi vain italianvinttikoira).

Tietoja terveyslistalle voit lähettää tällä lomakkeella. Listaa aletaan julkaista kun ensimmäiset tiedot koirista on käsitelty.

Tähän tulossa tietoa etnankoirien yleisimmistä sairauksista.