Jäsenistö äänesti italianvinttikoirien PEVISA-ohjelmaan liittymisen puolesta syyskokouksessa

Jäsenistö äänesti italianvinttikoirien PEVISA-ohjelmaan liittymisen puolesta syyskokouksessa

Syyskokous pidettiin lauantaina 17.11. Kaupin vinttikoiraradalla PVK:n tiloissa. Läsnä oli 30 jäsentä ja valtakirjoja oli 39 kpl. Yhteensä 69 jäsentä äänesti italianvinttikoirien kennelliiton PEVISA-ohjelmaan liittymisestä äänin 38 puolesta, 30 vastaan ja yksi tyhjä ääni. PEVISA-ohjelmaehdotuksista valittiin ehdotus nro. 2: “Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimus-lausuto sekä voimassa oleva silmätutkimuslausunto. Silmätutkimuslausunto on voimassa vuoden. Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset: ei vaadita silmä- eikä polvitutkimustuloksia.”

Hallitus pyrkii jättämään PEVISA-anomuksen niin pian kuin se on mahdollista, näillä näkymin 2014 keväällä, jolloin PEVISA astuisi voimaan aikaisintaan vuoden 2015 alusta lähtien.

Hallitus kiittää jäseniä hyvästä osaanotosta syyskokouksessa!

Jaa netissä:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Live