PEVISA-tiedote ja kysely

PEVISA-tiedote ja kysely

Kaikille SIC:n jäsenille lähetetään postitse PEVISA:a koskeva tiedote ja kyselylomake. Tiedote ja sähköinen lomake löytyvät myös tältä sivulta. Vastaa vain joko kirjallisen lomakkeen tai tämän nettilomakkeen välityksellä. Kysely on tarkoitettu SIC ry:n jäsenille, joten kirjoita jäsennumerosi kyselylomakkeeseen. Jäsennumerosi löytyy Kiitäjien osoitetarrasta tai voit kysyä sitä jäsensihteeri Kati Haapalalta (jasensihteeri@sic.fi) tai pj. Erika Paqvalin-Skurnikilta (erika.paqvalin-skurnik@pp.inet.fi). Jalostustoimikunta ja hallitus arvioivat kyselyn tulokset ja esittävät ne syyskokouksessa. Syyskokouksessa on varattu aikaa vapaaseen keskusteluun PEVISA -asiasta.

Yst. terveisin, SIC ry:n hallitus.

Tiedote: PEVISA – kysymyksiä ja vastauksia

Alla on lueteltu hallitukselle ja jalostustoimikunnalle tulleita kysymyksiä, jotka saattavat askarruttaa myös muitakin jäseniä, joten olemme laatineet näille nyt julkiset vastaukset.

1. Miksi hallitus ja jalostustoimikunta ovat alkaneet valmistella ehdotusta PEVISA:an liittymisestä?

Suomessa on jo vuosia tutkittu italianvinttikoirien silmiä ja polvia. Tähänastiset tutkimukset ovat osoittaneet, että taudit kuten lasiaisenrappeuma, epäilyttävä-tasoinen linssiluksaatio (etukammiovuoto), jossain määrin kaihi sekä patellaluksaatio ovat yleisiä rodussa. Statistinen otanta on kuitenkin edelleen kapea, joten ennen kuin PEVISA:n puitteissa ryhdyttäisiin esimerkiksi lasiaisenrappeumaa rajoittamaan, on taudista ja sen levinneisyydestä saatava laajempi otanta, eli statistinen pohja. Uskomme että PEVISA motivoi kasvattajien lisäksi myös pennunostajia tutkituttamaan koiransa säännöllisesti.

2. Eivätkö Suomessa kasvattajat tutki jo hyvin koiriensa silmiä ja polvia?

Kyllä! Suomessa kasvattajat ovat suurilta osin näyttäneet hyvää esimerkkiä tutkimusten suorittamisessa. Kuitenkin on kasvattajia, jotka eivät tutkituta koiriaan, ja jotta terveystutkimusten tekeminen olisi reilua kaikkien kasvattajien kannalta, PEVISA edesauttaa sitä että kaikki kasvattajat ovat samalla viivalla. Näin ollen PEVISA ajaa niin vastuuntuntoisten kasvattajien kuin pennunostajien yhteistä etua.

Toisin sanoen, aika on kypsä PEVISA:lle, sillä kynnys siihen liittymiseen on poikkeuksellisen matala, juuri kiitos monien kasvattajien vakiintuneiden tutkimuskäytäntöjen. Maassa jossa silmiä ja polvia tutkitaan vähän tai ei ollenkaan, kyseisen ohjelman alullepano voisi olla kohtuuttoman haasteellista.

3. Miksi ei aseteta rajoituksia lasiaisenrappeumalle ja patellaluksaatiolle jo nyt?

Koska asiassa ei haluta hätäillä. Statistista pohjaa löytyy jossain määrin jo nyt tällaisten rajoitteiden asettamiselle, mutta haluamme laajentaa tätä tietopohjaa ennen kuin asiasta tehdään konkreettisia ehdotuksia. Kennellitto suosittelee, että italianvinttikoirien silmien terveystilannetta seurataan PEVISA:n välityksellä.

4. Mikä kiire PEVISA:an? Eikö tilannetta voisi seurailla muutaman vuoden?

PEVISA:lle ehdotettu ensimmäinen kaksivuotinen jakso on nimenomaan seurantajakso. Ehdotuksen ainoat sairauksia koskevat rajoitteet koskevat itsestäänselvyyksiä, kuten HC (perinnöllinen kaihi) ja PRA. Muutoin koko PEVISA-ehdotus henkiää nimenomaan seurantaa. Halutaan saada täsmällistä statistiikka ja tietoa niin Suomessa jalostuskäyttöön käytetyistä koirista kuin kaikista rodun yksilöistä. Niin kauan, kun kaikki kasvattajat eivät sitoudu tähän täysin, sellaisen statistisen pohjan luominen on mahdotonta.

Toinen tärkeä syy on tutkimusryhmät. Geneettistä tutkimusta varten tarvitaan lisätietoa taudin etenemisestä. Tämä tieto on saatavilla vain samalle koiralle suoritettujen vuosittaisten tutkimusten avulla. Toivomme että PEVISA:n myötä laajentuva tutkimukspohja auttaisi myös tutkimusryhmiä.

5. Onko lasiaisenrappeuma täysin varmasti todettavissa nykyisillä tutkintamenetelmillä?

Kyllä. Niin kauan kuin linssi ei ole sumentunut esim. kaihin takia, on lasiaisenrappeuma 100% varmuudella diagnostisoitavissa. (lähde: silmäasiantuntija, ell. Elfving, SIC:n syyskokous 2010).

6. Eikö asiasta voisi järjestää ylimääräistä keskustelutilaisuutta jäsenistölle, niin ettei asiasta tarvitsisi päättää samalla kertaa?

Hallitus on päättänyt pitää asiasta keskustelutilaisuuden syyskokouksen yhteydessä. Asiasta päätetään aikaisintaan 2012 kevätkokouksessa.

7. Miksi kaikkia kasvattajia ei konsultoitu ennen ehdotuksen laatimista?

Koska asia koskee kokonaisvaltaisesti koko rotua, ei vain kasvattajia. Tämän lisäksi jalostustoimikunta koostuu viidestä kasvattajasta. Hallitus katsoo, että toimikunta on laatinut ehdotuksen, joka ottaa huomioon tasapuolisella tavalla rodun, kasvattajien, pennunostajien ja muiden koiranomistajien edut. Niin kasvattajilla kuin muillakin jäsenillä on edelleen mahdollisuus vaikuttaa. Kasvattajat sekä jäsenet ovat tasapuolisesti tervetulleita esittämään oman ehdotuksensa ja näkökulmansa asiaan. Samanaikaisesti tämän tiedotteen julkaisemisen kanssa olemme lähettäneet kaikille jäsenille kyselyn, jossa he saavat ilmaista mielipiteensä PEVISA:sta. Hallitus ja jalostustoimikunta tulee käymään palautteet huolellisesti läpi ja tekemään lopullisen arvionsa näihin kyselyvastauksiin perustuen.

8. Miksi ikärajat ?

Syitä ikärajojen sisällytämisestä ehdotukseen on monia. Ensinnäkin, ehdotettu 24 kk raja saisi todennäköisesti aikaan enemmän toisen kerran silmätutkimuksia, mikäli ensimmäinen tutkimus on suoritettu yksivuotiaana. Vaihtoehtoisesti jos ensimmäistä silmätutkimusta lykätään eteenpäin, niin sekin antaa ajankohtaisemman kuvan koiran senhetkisestä silmätilanteesta. Tähänastisessa statistiikassa silmäsairauksien määrän on nähty nousevan italiaanoilla n. 20%:sta n. 50%:iin ensimmäisen ja toisen ikävuoden välillä.

Toinen syy on yhdistyksen omat jalostussuositukset, joissa on suositeltu nartun vähimmäisiäksi jalostuskäytössä 24 kk. Jalostustoimikunta ja hallitus katsovat, etteivät varsinkaan nartut ole ennen 2 vuoden ikää kasvaneet valmiiksi niin henkisesti kuin ruumiillisestikaan. Vaikka toleranssi yksilötasolla on varmasti suuntaan tai toiseen, niin yhteinen raja on haluttu asettaa narttuja koskevan, jo olemassa olevan suositusiän mukaan. Tämä sen vuoksi, että ennalta mainittu mahdollinen silmätarkastuksen uusimisen todennäköisyys olisi tasapuolinen koiran sukupuoleen katsomatta. Hallituksessa on myös ollut eriäviä mielpiteitä asiasta.

Sähköinen kyselylomake

KYSELY ON SULKEUTUNUT.

Jaa netissä:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Live