Syyskokous 2015

Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n sääntömääräinen syyskokous

Paikka: Helsingin seudun kennelpiirin toimitila, Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki
Aika: Lauantai 14.11.2015, klo 13.00

Tilaisuus alkaa klo 13 Heidi Andersonin (Genoscoper) luennolla “Monipuolinen DNA-tieto jalostuksen apuvälineenä – katsaus rotujen cirneco dell’etna ja italianvinttikoira monimuotoisuusasteeseen ja perimään.”

Luennon jälkeen pidetään lyhyt tauko ja syyskokous aloitetaan noin klo 14.15.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään kolmen jäsenen antama valtakirja. Valtakirjat tulee olla kirjallisia, valtuutetun allekirjoituksella varustettuja. Sähköpostilla annettu valtakirja hyväksytään vain äkillisen esteen sattuessa ja valtakirja tulee lähettää yhdistyksen sihteerille Elina Mikkolalle (ehrmikkola@gmail.com) siitä valtuutetun sähköpostista jonka hän on antanut SIC ry:n jäsensihteerille. Hallitus kokoontuu viimeisen kerran ennen syyskokousta 26.10.2015, joten sen jälkeen tulleet jäsenhakemukset voidaan hyväksyä vasta syyskokouksen jälkeen.

Pyydämme myös huomioimaan, että kokouspaikalle ei tällä kertaa saa tuoda koiria edes bokseissa/hihnoissa.

Tervetuloa ja parhain terveisin
SIC ry:n hallitus

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valtakirjojen tarkistaminen
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten (Elina Mikkola, Kati Hänel ja Kaapo Qvick)
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä kaksi (2) varatoiminnantarkastaja
 10. Hallituksen ja toimikuntien terveiset
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokous päätetään

Jaa netissä:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Live